Spændingen er udløst!

SVS har modtaget en kvote til hjemtagelse af laks fra

Storåsystemet for 2017.paragraflaks

NaturErhvervsstyrelsen har meddelt SVS, at kvoten for laks i 2017 er 475 stk. Altså en øgning i forhold til 2016. Den fordeler sig i 3 portioner. 5 laks må hjemtages i Område B, som er Storåsystemet øst for Ringvejen ved Holstebro og alle tilløbene vestpå, såsom Råsted Lilleå, Vegen å m.m. Resten 470 stk. må hjemtages i Område A, som er hovedløbet vest for Ringvejen. Heraf må 250 laks være 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm. Nu skal SVS så fordele kvoterne til deltagerne i Sammenslutningen ved Storå. Når det er sket vil HOF's fiskeregler for 2017 blive rettet til i overensstemmelse hermed. Du må først hjemtage laks fra den 16. april.
I mellemtiden er du som senior altid velkommen i klubhuset hver tirsdag aften. Vores juniorer er også godt i gang med  grej fremstilling, og har nogle hyggelige aftner hver onsdag.
(Læs mere under kommende begivenheder).

releaseDu vil uden tvivl kommet ud for at skulle genudsætte en fisk. Enten fordi du selv vælger at genudsætte, eller fordi forskrifterne i love og bekendtgørelser forlanger, at du skal genudsætte.

Her har vi forsøgt at give en anvisning på, hvordan du kan gøre det.

Læs mere her

Parkering

Parkering ved Storå

Bestyrelsen har skaffet parkeringsaftaler med en hel del lodsejere. En del af dem er afmærket med pæle. Det er vigtigt, at netop du respekterer de parkeringsanvisninger, vi har lavet ud fra disse aftaler. Følger du ikke anvisningerne, er der stor risiko for, at vi mister en parkeringsaftale, sådan som det skete i 2011. Derfor har vi også indført sanktioner overfor de fiskere, der ikke kan finde ud af det. Men herunder kan du...

Se parkerings anvisninger

forsidefisker gl_blad_u__baggr_copy

Køb medlemsskab eller dagkort online

Ønsker du at blive medlem, eller bare at købe et dagkort til vores vand i Storåsystemet, giver vi dig her en unik mulighed for at fange din drømme fisk. Men Husk, at laksen stadig er en truet art og dermed fredet. At vi kun har en kvote til rådighed, og at det til enhver tid påhviler dig at være informeret om de gældende regler og den faktiske fangst.

Bliv medlem                                                                         Køb dagkort

Fang en laks over 20 kg i 2017!

storaa Korsholm præmie

  • Laksen skal være fanget i Storåen
  • Laksen må kun være hjemtaget under gældende regler og kvoter
  • Det er kun den første over 20 kg, der udløser en præmie
  • Vægten på laksen skal godkendes i butikken vejet med Korsholms vægt

Foredrag - Fiske-eventyr i British Columbia

Fiske-eventyr i British Columbia

Beautiful British Columbia, verdens smukkeste  stat her kan du gå på Big-game fishing efter de kæmpestore Stør, der dagligt fanges i det mægtige Fraser River system eller gå efter de 5 forskellige slags laks, der i massive mængder vandrer op i de utallige floder langs kysten. Eller du kan gå jagt med fluestangen efter de unikke Steelheads i Skeena Riversystemet eller efter friske sølvblanke COHO i de små floder langs kysten, som du kun kan sejle til. Ønsker du (i) at fange Helleflynder er der også store muligheder. Mulighederne i British Columbia er utallige og naturen betagende. Nogle af de oplevelser vil vi gerne dele og fortælle om. Den store variation af fiskearter og naturoplevelser gør alle ture til et eventyr.

Gert Midtgaard og Jesper Nymann vil fortælle om oplevelserne og mulighederne. Gert har fisket i British Columbia i 30 år og Jesper kun i 12 år.

 

Foredraget foregår i klubhuset den 14/3-2017 kl. 19.30

Indkaldelse til generalforsamling

Holstebro og Omegns Fiskeriforening indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes på Frøjk Fiskepark, Banetoften 74, Holstebro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Stor - større – størst

En laksesæson har sin rytme.

I april kan man forvente at fange mellemstore laks med enkelte større ind imellem.

Sådan er det også gået i Storå.

Der er fanget pænt med laks på mellem 80 og 95 cm. garneret med enkelte på ca. 120 cm.

Mellemlaksene har endda været stabile leverandører hele sæsonen igennem.

Med sommerens komme, dukker også grilsene; de mindre laks op.

Hen imod sæsonslutning kan alt ske. Af og til lukkes sæsonen med en storlaks.

At det skete i år og med en så exceptionel stor laks, havde ingen vel turde håbe på.

Onsdag d. 5. oktober kunne Simon Kastrup Shimizu smykke sig med titlen som fanger af Danmarks største stangfangede laks.

Målebåndet viste intet mindre end imponerende 141 cm.

Simon måtte under herre-fighten midt i Holstebro by ringe efter hjælp fra sin bror, så han kunne få fisken afkroget.

Vægten er uvis, idet fisken naturligvis skulle genudsættes, da den såkaldte ”store” kvote for længst er opbrugt.

For Simon var det selvfølgelig en fantastik oplevelse at kunne fange og lande laksen, men det var også en fantastisk følelse, at se laksen glide tilbage i vandet og svømme videre.

Tilbage er kun at håbe på, at denne hanlaks får held med sin gydning, så de fantastiske gener, denne fisk besidder, kan gå videre.

Stort tillykke til Simon med fangsten og tillykke med den nye titel. En 62 år gammel rekord er slået.

DSC01561 small

DSC01563 small

DSC01567 small

Kursus ved Idom Å den 17/9 + 18/9.

Lørdag den 17/9 og Søndag den 18/9 vil stykket ved Idom å blive befolket af kursister som deltager i vores spinnekursus.

Det betyder at det nok vil være en god ide at finde et mindre befolket sted, hvis du skal ud og fiske. :-)

Laksekvote for 2016

DTU-Aqua har nu offentliggjort kvoterne for laksefiskeri i Danmark.

Aammenslutningen ved Storåen fik tildelt i alt 400 laks til hjemtaglese. Disse er fordelt på følgende måde:

  • Der må maksimalt hjemtages 395 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 210 laks på 75 cm eller derunder og 185 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober
  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

 

Læse mere om laksekvoterne 2016 her.

Laksebestanden i Storå-systemet

Stor fremgang – endnu større potentiale for laksebestanden i Storå-systemet

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen anerkender, at vandløbsforbedringer har ført til en markant øget bestand af laks i Storå-systemet og at indsatsen, ud over at have forbedret miljøet, også har gavnet det lokale erhvervsliv:

”Det er en fantastisk fremgang, som er værdifuld både for naturen og lystfiskerturismen. Jeg vil især gerne takke de lokale lystfiskere for at have brugt deres fritid på at passe og pleje åen og fiskene, og kommunerne som sideløbende har skabt gode forhold for fiskene til at gyde og vokse sig store”, udtaler ministeren i dag på Miljø- og Fødevare ministeriets hjemmeside.
 
”Jeg er rigtig glad for Eva Kjer Hansens anerkendende ord og vil samtidig appellere til den danske befolkning om at holde ministeren fast på at forbedring af vandløbsmiljøet er til gavn for alle og at dette sagtens kan forenes med erhvervsinteresser, herunder landbrugsdrift. Det er blandt mange andre steder blevet vist ved Storå-systemet, hvor vi har et fantastisk godt samarbejde med de lokale lodsejere og hvor vandløbsforbedringerne går særdeles fint i spænd med landbrugsdriften i området”, siger medlem af forretningsudvalget i Sammenslutningen ved Storå, Torben Thinggaard.
 
Samtidig understreges det, at kun en tredjedel af Storå-systemets potentiale er udnyttet i dag, idet spærringen ved Holstebro hindrer fiskenes frie passage til og fra vandsystemets øverste 2/3-dele. ”De nuværende forhold i Storåen ved Holstebro Vandkraftsø, hvor der ikke længere produceres elektricitet, er af staten udpeget som en spærring. Det betyder, at passageproblemet skal løses i forbindelse med implementeringen af vandplanerne”, siger Torben Thinggaard. ”Jeg vil anmode ministeren om at gå ind i sagen, således at vi kan komme i gang med dette arbejde. Det bliver ikke billigere af at vente, tværtimod snyder vi os selv for det meget betydelige afkast en yderligere øgning af fiskebestandene straks vil medføre”, slutter Torben Thinggaard.
 
Læs ministeriets pressemeddelelse her:

 

Læs her mere om bestanden af laks i Storå-systemet:

Brug for overnatning?

Her finder du steder, hvor det er muligt at overnatte.

Klik her for links til overnatningssteder

Vejret Storåen

Vejudsigten er vigtig for din planlægning af din fisketur.

Her har vi samlet et udvalg af forskellige udbydere af vejrudsigter. Så har du mulighed for at vælge den udbyder, som du stoler mest på.

Klik her for at se mere.

Vandstand flere steder i åen

Vandstanden i Storåsystemet svinger naturligvis i takt med nedbørsmængder og snesmeltning. I det daglige lægger vi måske ikke så meget mærke til det.

Vi har derfor samlet nogle måledata fra forskellige steder i Storåsystemet.

Disse måledata kan du se ved at klikke her

Kommende begivenheder

Generalforsamling
Tir 21 feb 19:30 -
Bestyrelsen

Junioraftener i klubhuset
Ons 22 feb 19:00 -Ons 22 feb 21:30
Junior afd.

Senioraftener i klubhuset
Tir 28 feb 19:00 -Tir 28 feb 21:30
Senior

Køb, salg og byttedag
Tir 28 feb 19:00 -Tir 28 feb 21:30
Aktiviteter

Foredrag - Fiske-eventyr i British Columbia
Tir 14 mar 19:30 -Tir 14 mar 21:30
Aktiviteter

Udskriv dit medlemskort her:

Seneste laks & havørreder

Her kan du se de seneste fangster af:
laks og havørreder
i hele Storåen

Læs det nye medlemsblad her:

nov 16

Storå - Åens historie og lystfiskernes fortællinger

Fik du sikret dig et eksemplar af denne fine bog?
 
forside 1
 

 Du kan læse mere om bogen her:

http://www.forlagetstoraa.

simplesite.com/

Og der kan du også se, hvordan du kan købe bogen.