Lovregler

Fiskeriet i Storåsystemet er reguleret ved forskellige bestemmelser.

Vigtigst er fiskeriloven, som er vedtaget af Folketinget som nummer 281 af 12.05.1999 og senere ændret, med seneste bekendtgørlse nr. 764 af 19.06.2017

Denne lov åbner mulighed for at Fødevareministeriet kan udstikke yderligere retningslinier til at regulere fiskeriet i Danmark. For vores vandsystem er der specielt 3 bekendtgørelser, der har betydning:

  1. Bekendtgørelse nr. 1421 om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem af 12.12.2013
  2. Bekendtgørelse nr. 352 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand af 08.04.2014
  3. Bekendtgørelse nr. 1376 om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord af 30.11.2015

Alle disse bekendtgørelser er ment som et minimum, altså regler der som minimum skal overholdes. Vi har som forening mulighed for at indføre yderligere restriktioner, hvilket vi også har gjort på visse områder. Som eksempel kan nævnes længere fredningstid for helt og øget mindstemål for bækørred.

Du kan læse de enkelte forskrifter på nedenstående links:

Fiskeriloven. Her finder du en Lovbekendtgørelse, der indholder den oprindelige lov med senere ændringer indarbejdet.

Bekendtgørelse 1421 om Storåsystemet

Bekendtgørelse 1376 om Nissum Fjord

Bekendtgørelse 352 om mindstemål og fredningstider i ferskvand

Fiskeriet i saltvand er også reguleret. Der er mange forskellige instanser, som har udgivet regler for mindstemål i saltvand. blandt andet EU. Derfor har Fiskeridirektoratet samlet alle gældende reglerne i nedenstående bekendgørelse:

Bekendtgørelse 1360 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand af 30.11.2015

Bekendtgørelse 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand af 01.12.2016

Så skal du fiske ved kysten vil det være en god ide at læse nr. 1360 og 1473.

Rundt omkring ved landets fjordområder, findes en række særlige bestemmelser for fiskeri i saltvandsområder. Det gør der også i vort område, for eksempel i Limfjordens nordvestlige område, Nissum Fjord og Felsted Kog, Kilen ved Struer. Disse bestemmelser har Fiskerikontrollen og DTU Aqua udgivet nogle informationsfolder om.

Disse foldere kan du finde her