Storåen Vest

I den vestlige del af Storåen råder foreningen over rigtig mange parceller fra Vandkraftanlægget ved Ringvejen i Holstebro og til den anden side af Vemb by.

Vi har været heldige at kunne lave rigtig mange aftaler med lodsejerne om parkering. En beskrivelse af disse aftaler finder du andet sted under menuen: Fiskevand

Fredningsbestemmelser og mindstemål finder du under Fiskeregler under fanen Fiskevand.

Du finder et kort over parcellerne med fiskeret for HOF her

Gamle stedbetegnelser

Der findes en hel del gamle stedbetegnesler på fiskepladserne i Storåen. Et af vore medlemmer har for en del år siden forsøgt at samle dem sammen og markere dem på et kort. Dette kort har vi nu fundet frem, og du kan se
de gamle stedbetegnelser her. Læg mærke til at oplysningerne på grundkortet ikke nødvendigvis svarer til nugældende forhold. Her skal du bruge kortet, som du finder andet sted på siden.

Storåen er opdelt i zoner, hvor zone 1 starter længst mod vest ved udløbet i Felsted Kog. De 5 zoner vest for Ringvejen i Holstebro udgør Område A, og du finder dem i Google Maps herunder

Zone 1

 

Zone 2

 

Zone 3

 

Zone 4

 

Zone 5