Fluebinding i klubhuset på tirsdage i lige uger

fluebinding fra tirsdag 10/1 og så hver 14 dag. (tirsdage i lige uger)

"Fluebinding for yderligere information se Facebook "Holstebro fluebinding"" 

Hilsen Daniel Thrane.