storaa Korsholm præmie

  • Laksen skal være fanget i Storåen.
  • Laksen må kun være hjemtaget under gældende regler og kvoter.
  • Det er kun den første over 20 kg, der udløser en præmie.
  • Vægten på laksen skal godkendes i butikken vejet med Korsholms vægt.