Indtryk fra premieredagen

Premieredagen var i år en fridag, så jeg besluttede hurtigt, at det ikke skulle være en fiskedag for mig.

I stedet pakkede jeg hustruen i bilen, og så kørte vi rundt for at lodde stemningen langs åen.

Alle steder mødte vi glade og tilfredse medlemmer og dagkortkøbere, der nød dagen i fulde drag. Jeg blev bekræftet i mit valg, for der var masser af folk alle steder, men jeg fik at vide , at det hele forløb i en venlighed og hensyntagen til hinanden. Også på p-pladserne, der sådan en dag kunne være den knappe faktor. Men der var alligevel plads til kaffetår og frokost med en lille en til halsen. Og masser af fiskesnak og udveksling af historier fra tidligere premiereture.

Men jeg fandt dog et sted, hvor der måske ikke var taget så meget hensyn til vores opfordring til at sikre, at lodsejeren kunne komme til i sit arbejde. Han skulle jo gerne komme til sine ting, og så skal han også have plads til sine store maskiner.

Jeg synes I skal se et billede, der viser, at ikke alle tog hensyn til lodsejeren.

ufornuftig parkering premiere

Jeg har sværtet pladerne, men de berørte kan nok selv se, hvor svært det er for lodsejeren at hente den ladvogn, som står inde i gødningsskuret!

Heldigvis så vi en del flotte fisk og hørte om lige så mange, så indtrykket af en rigtig god dag er stadig intakt.

Jimmy

kasserer