Nyt fra vandplejen

For der er ingen tvivl om, at et stop for udsætning af lakseyngel i Storå vil kunne ses på opgangen. Vandplejen håber og tror på, at hvis vi gør gyde og opvækstforholdene for laksen endnu bedre, kan naturen selv udligne den manglende udsætning.

Nedenstående er nogle af de tiltag, som der er udført her i efteråret.

Opstrøms jernbanebroen i Vegen er lavet et nyt stryg ca. 20 m lang og i åens bredde med 50 m3 gyde grus.

Nedstrøms broen ved Munkbro i Vegen er åen gravet bredere og der er lavet et stryg på ca. 30 m og 6 til 7 m bredt med 72 m3 gydegrus og enkelte "skjulesten".

Ved gangbroen over Vegen å ved Museumsparken er det eksisterende stryg tilført 20 m3 gydegrus.

Vandplejen v/ John Balleby

 

Jernbanebroen  Vegen å:

vandpleje 2017 1 small

Vandpleje 2017 2 small

 

Nedstrøms Munkbro:

Vandpleje 2017 3 small

Vandpleje 2017 4 small

 

Museumsparken:

Vandpleje 2017 5 small

Vandpleje 2017 6 small