fisker til rock tabs
Velkommen til 2018.

En ny sæson står for døren.

Vi venter nu spændte på NaturErhvervsstyrelsens udmelding om kvoten for hjemtagelse af laks for 2018. Desværre har vi ingen anelse om, hvornår den kommer. Men i mellemtiden har du så mulighed for at lægge en ny plan for 2018. Frem til frigivelsen af laksekvoten den 16. april må du nøjes med at fiske i område B, som er zone 6 Vandkraftsøen og fra den 1. marts i zonerne 7-10. som er Storåen Øst, Råsted Lilleå, Vegen Å og Tvis Å.

Her finder du reglerne for 2014 og frem

releaseDu vil uden tvivl kommet ud for at skulle genudsætte en fisk. Enten fordi du selv vælger at genudsætte, eller fordi forskrifterne i love og bekendtgørelser forlanger, at du skal genudsætte.

Her har vi forsøgt at give en anvisning på, hvordan du kan gøre det.

Læs mere her

Parkering

Parkering ved Storå

Bestyrelsen har skaffet parkeringsaftaler med en hel del lodsejere. En del af dem er afmærket med pæle. Det er vigtigt, at netop du respekterer de parkeringsanvisninger, vi har lavet ud fra disse aftaler. Følger du ikke anvisningerne, er der stor risiko for, at vi mister en parkeringsaftale, sådan som det skete i 2011. Derfor har vi også indført sanktioner overfor de fiskere, der ikke kan finde ud af det. Men herunder kan du...

Se parkerings anvisninger

forsidefisker gl_blad_u__baggr_copy

Køb medlemsskab eller dagkort online

Ønsker du at blive medlem, eller bare at købe et dagkort til vores vand i Storåsystemet, giver vi dig her en unik mulighed for at fange din drømme fisk. Men Husk, at laksen stadig er en truet art og dermed fredet. At vi kun har en kvote til rådighed, og at det til enhver tid påhviler dig at være informeret om de gældende regler og den faktiske fangst.

Bliv medlem                                                                         Køb dagkort

Parkering

de flaguk flagGPS angivelser i GGG° MM' SS,S"(WGS84 Datum)

På parkeringspladser med begrænset antal pladser har vi markeret parkeringsarealet med pæle og snore. Vi indskærper endnu engang, at der kun må parkeres indenfor disse afgrænsninger. Er der fyldt op, må du køre et andet sted hen. Hvis du til gengæld kommer først på pladsen, så placer din bil, så der også er plads til andre biler. Enkelte parceller er forbeholdt medlemmer på grund af særlige regler for parcellen. Disse er markeret på vore kort og ved omtalen af parcellerne herunder. Det er naturligvis ikke tilladt at overnatte på vore parkeringspladser.  I vore regler for fiskeri, som findes andet sted på siden, er anført sanktionsmuligheder, hvis parkerings- og  fiskeregler ikke overholdes.

Storåen Vest Nord

Parcel nummer 51: Frøjk Stemmeværk

Parker ved HOF klubhus. Gå over vejen og ned til leddet på sydsiden af vejen på østsiden af Vald. Birn A/S. Følg cykel/gangstien ca. 500 m til åen. GPS N 56°21'57,24" E 008°35'08,14"

Parcel nummer 5: Egebjerg

Kør ad Vembvej (Vej 509). Ved13,5 km stenen drejer du til venstre ned mod nummer 7: Egebjerg. Efter 400 m drejer du til venstre ved Transformatortårnet. Kør IKKE ind på gårdspladsen, men sæt bilen for enden af den røde lade ved vores skilt. Her er der plads til 4-5 biler, men parker med omtanke, så der også er plads til andre. Herefter går du vest om den røde lade langs med græskanten og rækværket (ikke tværs over gårdspladsen), og så følger du stien mellem busken ned til venstre. Her finder du en selvlukkende låge, som du går igennem. Så går du af hensyn til kreaturerne på marken den nærmeste vej ned til pumpen ved åen. Der er trampet sti, som du følger. GPS N 56°22'00,35" E 008°32'46,23"

Parcel nummer 10: Augusta

Kør ad Vembvej (Vej 509). Ved 12,1 km stenen går der en markvej af til venstre. Den svinger nogle gange, men følg vejen 710 m til du når en åben plads. Her kan du parkere. Og så må du gå resten af vejen ned over markerne. GPS N 56°22'01,12" E 008°31'21,17"

Parcel nummer 15: HOF's hængebro

Kør ad Vembvej (Vej 509) Lige før Vembvej 17 (overfor vejen til Naur) drejes op til venstre. Følg markvejen mod sydvest på skrå hen over marken. Fortsæt 990 m helt ned til hængebroen/rastepladsen for kanoer og parker her. Foreningens hængebro kan naturligvis bruges til at komme over på sydsiden. GPS N 56°21'54,92" E 008°30'35,93"

Parcel nummer 20/21: Præstegårds Spids Nord. Parkering er forbeholdt medlemmer

NB! I perioden 15. maj til 16. juli (inkl.) er færdsel på vejen forbudt mellem kl. 19:00 og kl. 08:00 af hensyn til lodsejers jagt. Læg mærke til skiltet ved Vembvej, der viser færdselsforbuddet og at vejen er forbeholdt medlemmer. Kør ad Vembvej (Vej 509) Ved 9,950 km drejes til venstre ad grusvej gennem skoven. Efter 800 m drejer du til venstre og følger vejen 100 m nedad og ud til skovkanten. Her drejer du igen til venstre og følger skovkanten, hvor du efter 225 m kan se p-pladsen. GPS N 56°21'50,50" E 008°29'50,90". Når du har parkeret skal du gå resten af vejen ad sporet ned til hegnet på tværs, hvor du går til venstre langs hegnet hen til den opstillede bænk. For at komme til parcellerne 20 og 21 er det tilladt at passere parcel 19. Læg mærke til skiltene. Det er naturligvis ikke tilladt at fiske på parcel 19.

Parcel nummer 23/24: Tvistholm

Kør ad Vembvej (Vej 509) Skifter på et tidspunkt navn til Burvej. Ved nr. 58 drejes til venstre. Efter 390 m drej til venstre hen langs gården på nordsiden og følg vejen, der efter 590 m drejer til højre ved læhegnet (Husk: der kan være trådhegn, der skal tages af før passering og SÆTTES PÅ IGEN efter passering) Efter 790 m for enden af hegnet før det går nedad skal der parkeres. Gå resten ad vejen ned over markerne. GPS N 56°21'49,03" E 008°27'56,04"

Parcel nummer 27/70: Bur bro

Kør ad Vembvej (Vej 509). I Bur by drejes til venstre mod Idom. Kør over broen og parker på østsiden af vejen. 56°21'36,70" E 008°25'39,36"

Er kanopladsen fyldt op kan vi også parkere ved pumpen, der er placeret på den anden side hegnet på parcel 70. GPS N 56°21'27,79" E 008°25'40,40"

Parcel nummer 32: Madsbjerg

Kør ad Vembvej (vej 509) Efter Bur by hedder den Burvej. Ved 4,5 km sten drejes til venstre ned mod nummer 30. Efter 120 m følges vejen til højre og straks efter til venstre, så du undgår at komme ind på de 2 gårdspladser. Herfra fortsætter du ad markvejen, så du ret hurtigt har hegnet på din højre side. Efter 600 m hører hegnet op, og du drejer til højre, nu med skoven på din venstre side. Efter 150 m hører skoven op. Her kan du parkere. Langs med skoven kan du gå til venstre ned over markerne til åen. Der er nogle dybe grøfter, men ejer har et par steder lagt en spang over grøfterne. GPS N 56°21'19,18" E 008°24'18,35"

Parcel nummer 35: Sig grøft

 Kør ad Vembvej (vej 509) Efter Bur by hedder den Burvej. Ved 2,4 km stenen drejer du til venstre. Kør 220 m ad markvejen. Her deler den sig og du drejer til venstre ned ad bakken. Her har du store træer på venstre side og mosen på højre. Efter 400 m kommer der en vej til højre. Du kører lige frem, hvor du kan parkere. Der er plads til 2-3 biler. Kør ikke helt ned på marken, der er stor risiko for at køre fast i den bløde vej eller i mosen, men gå resten ad vejen. GPS N 56°21'07,96" E 008°22'59,22"

Parcel nummer 38: Æ Gammel Mand

Kør ad Vembvej (Vej 509) Efter Bur by hedder den Burvej. Ved nummer 18 drejes til venstre ad markvej, hvor der står et skilt: Østergaard. Følg vejen gennem skoven, hvor den svinger til venstre. Lige før du når gårdspladsen drejes ad markvej til højre. Lidt længere fremme har ejer afsat plads til et par biler. GPS N 56°20,57,33" E 008°22'25,35"

Parcel nummer 37: Burvej 6

Kør ad Vembvej (Vej 509) Efter Bur by hedder den Burvej. Ved nummer 6 drejes ind ad indkørsel til Burvej 6. Lige før gårdspladsen drejes til højre og videre hen til grantræerne. Her parkeres i den "våde" sæson. Ejeren mener godt, der kan holdes længere nede på marken i tørre tider, men vær sikker på, at du kan komme op igen. Vær varsom: Der kan være elhegn som spærrer vejen. Skal hænges på plads igen efter passage. GPS N 56°20'47,32" E 008°21'58,80"

Parcel nummer 40: Under højspændingen

Kør ad Vembvej (vej 509) Efter Bur by hedder den Burvej. Ved 1,15 km stenen kører du til venstre ned ad markvejen og under både den store og lille højspændingsledning. Når du kommer over afvandingsgrøften kan du parker på stykket ind til højre. GPS N 56°20'42,30" E 008°21'39,31"

Parcel nummer 42: Vemb Kirke

På sydsiden af vej 509 er der en indkørsel til marken til venstre lige ved siden af kirkegårdsdiget. Her kan du parkere, men husk: der skal ved sæsonstart sikkert være plads til en del biler, så parker med omtanke, så alle kan komme derfra igen. GPS N 56°20'36,70" E 008°21'14,48"

Der kan også holdes på pladsen ved Vemb Kirke, men tag hensyn til tidspunkter for kirkelige handlinger, hvor pladsen kan være fyldt op

Offentlig P-plads: Kommunestykket Vemb

Vej 28. Vejbroen ved Vemb. GPS N 56°20'8,66" E 008°20'45,70"

Storåen Vest Syd

Parcel nummer 52/53: Ved Nibsbjerg FISKERI FORBEHOLDT MEDLEMMER

I krydset Niels Kjeldsens Vej/Vesterbrogade køres ad Idomvej. Efter ca. 310 m drejes til højre og følg Idomvej om mod venstre Kør lige ud og 660 m. Efter Nibsbjergvej går det over i grusvej, der følges mod nr. 72 til enden af skoven. Her fortsættes ligeud 100 m. Til venstre ligger her et gødningshus, hvor vi må parkere, men naturligvis ikke foran huset, ejeren skal jo gerne kunne komme til. (Læg mærke til at ejeren af Idomvej 72 ikke ønsker trafik helt ned til gården, heller ikke gående) Adgangen til åen sker vest om gødningshuset og gylletanken og i zig-zag på den vestlige side af hegnet langs kornmarken. GPS N 56°21'31,60" E 008°34'44,21" NB! I perioden 15. maj til 16. juli (inkl.) er fiskeri forbudt mellem kl. 19:00 og kl. 08:00 af hensyn til lodsejers jagt.

Fiskeri forbudt den 1. lørdag i oktober.

Der er opsat skilte i hver ende af stykket og ved parkeringspladsen. Læg mærke til, at disse regler gælder både for parcel 52 og 53.

Parcel nummer 55: Nørgaard Stemmeværk

Kør ad Ringkøbingvej (Vej 16) Efter skoven ved 39,4 km sten drejes til højre ad Idumlundvej. Efter 2,0 km drej til højre ad Strovstrupvej mod nr. 2-6. Følg grusvejen 1,43 km. Ved de 3 gårde drejes til højre 1. gang. Kør ikke ind på gårdspladsen til nummer 2, men efter 80 m til højre igen. 300 meter ad markvejen og til venstre lige efter hegnet. Lodsejeren opbevarer her sit vinterfoder, så der er på pladsen store huller og store dynger jord. Parker så du ikke holder i vejen, og gå resten af vejen ned over skrænten ad markvejen mellem træerne. GPS N 56°21'49,21" E 008°32'04,94"

Parcel nummer 57: Strovstrup Stemmeværk

Kør ad Ringkøbingvej (Vej 16) Efter skoven ved 39,4 km sten drejes til højre ad Idumlundvej. Efter 2,0 km drej til højre ad Strovstrupvej mod nr. 2-6. Følg grusvejen 1,43 km. Ved de 3 gårde køres gennem den store plads og syd om gårdene. Efter haven hold til højre,hvor vejen deler. Der parkeres på den indhegnede plads efter de lave buske. Gå mod nordvest ad stien, til du kan finde et sted ned til åen uden at krydse mark med afgrøder. 56°21'48.58"N 8°31'18.49"Ø

Parcel nummer 58: Gryde Å Stemmeværk

Kør ad Ringkøbingvej (Vej 16) Efter skoven ved 39,4 km sten drejes til højre ad Idumlundvej. Efter 2,0 km drej til højre ad Strovstrupvej mod nr. 2-6. Følg grusvejen 1,43 km. Ved de 3 gårde køres gennem den store plads og syd om gårdene. Fra elmasten efter 300 m fortsættes 1,1 km ad markvejen. Ved markvanding skal du undgå at køre over rørene. Det er tilladt at køre både på sydsiden og nordsiden af det hegn , der går langs grusvejen, alt efter hvor vandrørene ligger. Der parkeres I det indhegnede område. Er der ikke plads, må du køre et andet sted hen. Gå det sidste stykke ned til åen. Du må Ikke fiske i Gryde å. 56°21'31.39"N 8°30'18.59"Ø

Parcel nummer 59: Præstegårdssvinget syd FISKERI FORBEHOLDT MEDLEMMER


Som ovenstående. Adgang til parcellen må kun ske langs åen, ikke tværs over jordstykket. Da ejer ønsker at begrænse fisketrykket på parcellen indføres en begrænsning på max. 4 medlemmer på stykket. Dette gøres ved, at man bærer et synligt mærke om halsen. Der vil være 4 stk. mærker i det lille skab ved indgangen til stykket ved Gryde å. Mærket hænges tilbage i skabet ved endt fiskeri på parcellen. Ejer har selv 2 mærker, men kan disponere over alle mærker. Overtrædelse af ordningen vil medføre inddragelse af fiskekort.

Parcel nummer 63: Idom Bæk

Kør ad Ringkøbingvej (Vej 16). Ved 32,6 km sten drej til højre mod Bur ad Sønderbækvej. Efter 2,6 km ved Burvej 17 drejes til højre ad markvejen overfor maskinhus. Følg vejen 860 m. Vel neden for bakken følg vejen til højre langs læbælte efter 500 m kan du køre lige frem til parkeringspladsen. GPS N56°21'34.54" E 8°27'44.59"

Parcel nummer 65: Pumpen nedstrøms Idom Bæk

Kør ad Ringkøbingvej (Vej 16). Ved 32,6 km sten drej til højre mod Bur ad Sønderbækvej. Efter 2,6 km ved Burvej 17 drejes til højre ad markvejen overfor maskinhus. Følg vejen 860 m. Vel neden for bakken følg vejen til højre langs læbælte efter 500 m drejer vejen 90 grader til venstre ca. 300 m derefter til højre ca. 100 m og parker på pladsen ved Pumpehuset. NB! Kan være meget sumpet i perioder, så vurder om du kører fast, inden du kører helt ud til Pumpehuset. Der må IKKE parkers ved hegnet før det sumpede stykke. GPS N 56°21'40,47" E 008°27'36,13"

Parcel nummer 68: Burgaard Stemmeværk

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16) Ved 32,6 km sten drej til højre mod Bur ad Sønderbækvej. Efter 3,6 km drej til højre ind til Burvej 18. Kør 260 m og før stuehuset følges vejen til højre 170 m langs kyllingehusene. Efter kyllingehusene drejes til venstre og følg læhegnet 140 m til P-pladsen før det går nedad og parker her. Du kan benytte en naturlig afgrænset plads til venstre med et gammelt P-skilt og en plads til højre med et nyt skilt. Her er kun hegnet på 1 side for at anvise, hvordan man kan holde uden at genere lodsejers juletræer. GÅ resten af vejen. Følg vejen ned ad skrænten til venstre. For foden af skrænten gå til højre vest for den lille skovsø. GPS N 56°21'22,60" E 008°26'59,85"

Parcel nummer 70/27: Bur bro

 Kør ad Vembvej (Vej 509). I Bur by drejes til venstre mod Idom. Kør over broen og parker på østsiden af vejen. 56°21'36,70" E 008°25'39,39"

 Er kanopladsen fyldt op kan vi også parkere ved pumpen, der er placeret på den anden side hegnet på parcel 70. GPS N 56°21'27,79" E 008°25'40,40"

Parcel nummer 72: Hårnålesvinget

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16) Ved 32,6 km sten drej til højre mod Bur ad Sønderbækvej. Efter 4,67 km drej til venstre ad Stenumvej. Kør 325m og før hegnet til minkfarmeen drej ind på markvej. Kør forbi de 2 gylletanke og i alt 510m ad markvejen, hvor du kommer til en rund vendeplads. Her kan du parkere og gå resten af vejen ned til åen. GPS N 56°21'09,39" E 008°25'22,40"

Parcel nummer 76: Gl. Stenum FISKERI FORBEHOLDT MEDLEMMER

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16). Ved 29,8 km sten drejes til højre ad Råsted Kirkevej. Efter 1,9 km drejes til højre ad Stenumvej. Efter 2,0 km drejes til venstre ad Knudsigvej. Efter 1,1 km har du passeret det nye stuehus på Knudsigvej 9. Lidt efter drejer du ind til højre ved indkørslen til den nye maskinbygning. Du må kun parkere indenfor det afmærkede felt. Undlad at gå ned langs maskinhuset, men gå det sidste stykke ned til åen via marken med gyllebeholderen. I perioden fra den 15. maj til 1. juni er der fiskeri forbudt mellem 19:00 og 09:00 på grund af ejers bukkejagt på parcellen. Der er opsat skilte i hver ende af stykket og ved parkeringspladsen. GPS N 56°20'51,29" E 008°24'24,70"

Parcel nummer 77: Ø. Knudsig

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16). Ved 29,8 km sten drejes til højre ad Råsted Kirkevej. Efter 1,9 km drejes til højre ad Stenumvej. Efter 2,0 km drejes til venstre ad Knudsigvej. Efter 2 km kommer du på højre side i vejkanten til parkeringspladsen. Her er plads til 4 biler. Du går mod nord ned til åen langs med hegnet 120m længere mod øst. Hvis marken er indhegnet til afgræsning af kreaturer må du gerne passere på tværs af marken. GPS 56°20'53.4"N 8°23'53.0"Ø

Parcel nummer 78: V. Knudsig

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16). Ved 29,8 km sten drejes til højre ad Råsted Kirkevej. Efter 1,9 km drejes til højre ad Stenumvej. Efter 2,0 km drejes til venstre ad Knudsigvej. Efter 2,2 km kommer du til den 1. indkørsel ved Knudsigvej 3. Her drejer du ind til den grå stald, hvor ejer har tilladt biler at holde indenfor markeringen. Er der fyldt op, må du altså finde en anden parkeringsplads. Den 2. indkørsel har et tydeligt 3-tal på vognporten. Her skal du altså ikke dreje ind. GPS 56°20'52.82"N 8°23'27.66"Ø

Parcel nummer 79: Stenumgaard Ø

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16). Ved 29,8 km sten drejes til højre ad Råsted Kirkevej. Efter 4,2 km drejes til højre ad Knudsigvej. Efter 500 m drejes til venstre ad markvej overfor den store stald med navnet Stenumgaard muret i gavlen. NB: Her er der ofte hegn tværs over vejen. Det skal naturligvis hænges på plads når du har passeret. Fortsæt 200 m til du kommer til bistaderne efter det lille skovstykke. Her kan du parkere og så må du gå resten af vejen til åen. GPS N 56°20' 37,76" E 008°22'33,26"

Parcel nummer 80: Vådområde Råsted

Kør ad Ringkøbingvej (vej 16). Ved 29,8 km sten drejes til højre ad Råsted Kirkevej. Efter 4,2 km drejes til højre ad Knudsigvej. Efter 220 m drejes til venstre ad markvej. Fortsæt 410 m og følg vejen til højre til du kommer til jagttårnet. Her kan du parkere og der er plads til max. 3 biler. Husk at få bagenden så langt ind, at der er plads til ejerens maskiner, der skal forbi. Så må du gå resten af vejen til åen langs nordsiden af det levende hegn til du kommer til det nye dige. GPS N 56°20' 31,1" E 008°22'13,2"

 

Storåen gennem Holstebro by

I forbindelse med fiskeri på de tilgængelige kommunale stykker gennem Holstebro by er der masser af muligheder for at parkere på de offentlige pladser. Det er en god ide at vise hensyn når du sætter bilen fra dig, så du ikke generer beboere, handlende, den almene trafik og andre der også bruger veje og parkeringsarealer i byen.

Vandkraftsøen

I begge ender af Vandkraftsøen er der gode parkeringsmuligheder. I vestenden er der offentlig parkering i forbindelse med ringvejsbroen. GPS N 56°21'08,64" E 008°38'20,61"
I østenden er der et stort kommunalt fritids areal sydøst for Storebro på Tvis Møllevej, hvor man kan parkere. GPS N 56°21'07,97" E 008°40'56,03"
Imellem disse 2 steder kan man med god omtanke overfor øvrige trafikanter, beboere med mere finde mange steder at placere sin bil. Men tag nu hensyn!


Storåen Øst Nord

Offentlig P-plads: Kommunestykket

Kør ad Hodsagervej (vej 185) mod Ikast. Ved 39,4 km drej til højre mod gården Gl. Hesel. Efter 100 m er der en offentlig p-plads. Der går sti til Storåen langs begge sider af Savstrup å. Du må ikke fiske i Savstrup å. GPS N 56°21'20,83" E 008°43'03,50"

Parcel nummer 18-19


Kør ad Hodsagervej (vej 185) mod Ikast. Ved 37,7 km er der en vigeplads på nord-østsiden af vejen. GPS N 56°20'58,17" E 008°44'29,62"
Ved 37,3 km er der en rasteplads med borde og bænke i syd-vestsiden af vejen. GPS N 56°20'52,43" E 008°44'46,48"

Parcel nummer 20


Kør ad Hodsagervej (vej 185) mod Ikast. Ved 36,850 km drej til højre ad grusvej mod nr. 18-20. Efter 100 m kan der parkeres ved nr. 18. GPS N 56°20'41,85" E 008°45'06,77"

Parcel nummer 21


Kør ad Hodsagervej (vej 185) mod Ikast. Ved 36,850 km drej til højre ad grusvej mod nr. 18-20. Efter 100 m drej til venstre nord om ladebygning ved nummer 18. Passer også nummer 20. Efter 1,5 km ad grusvejen drejer en markvej vinkelret fra til højre. Her kan parkeres, og så må du gå det sidste stykke ad markvejen til åen. GPS N 56°20'14,46" E 008°46'03,89"

Storåen Øst Syd

Offentlig P-Plads: Kommunestykket


På Tvis Møllevej hvor Tvis Å løber ud i søen kan parkeres ved kanolandingspladsen. Herefter kan man gå langs Søen/åen mod øst af kommunalt stisystem. GPS N 56°21'07,97" E 008°40'56,03"

Parcel nummer 69


Der kan med forsigtighed parkeres i rabatten på Grydholtvej, og så kan man i begge ender af parcellen gå langs et hegn ned til åen.

Parcel nummer 73 Ø. Breinholt


På adressen Lindholtvej 3 kan parkeres på vestsiden af maskinhuset GPS N 56°19'49,39" E 008°46'32,50"

Parcel nummer 74 Lindholt

På Lindholtvej 2 går vejen syd om gården. Når du kommer til T-vejen ved maskinhuset, drejer du til venstre, hvor der står et skilt med nummer 2.  Drej til højre mellem minkfarmen og transformatorstationen. Vejen går langs muren på minkfarmen. Efter 500 m er opsat et P-skilt. GPS N 56°19'30,57" E 008°47'20,18"


Råsted Lilleå

Skærum Mølle

Brug indkørslen mellem den hvide bygning og åen, Andelsvej 4, kør forbi "Den gamle brugs" og det grønne maskinhus. Her har Skov og Naturstyrelsen opsat et P-skilt på en af de sædvanlige røde pæle. GPS 56°20'16.66"N 8°21'07.82"Ø
Fuglsang Bro

Fra krydset ved Vind Kirke kør ad Fuglsangvej (grusvej) mod syd/sydvest. Hvor vejen deler sig i en vejgaffel, hold til højre. Når du har krydset Vind Hede skal du ved næste vejgaffel holde til venstre. Når du har krydset Fulgsang Bro hold til venstre mod offentlig P-plads. N 56°15'8.62" E 8°30'40.17"

 Vegen Å

Offentlig P ved Kvickly

Sønderbrogade ved Kvickly. GPS 56°21'22.21"N 8°37'17.18"Ø

 
Offentlig P Vej 11/16 Ringvejen
Vej11/16 Ringvejen. GPS 56°20'31.98"N 8°37'07.79"Ø

Din base for laksefiskeri i Storåen

HOF logo FISK JPEG + Plexus Logo

    bliver til

Logo grøn og blå fisk

Brug for overnatning?

Her finder du steder, hvor det er muligt at overnatte.

Klik her for links til overnatningssteder

Vejret Storåen

Vejudsigten er vigtig for din planlægning af din fisketur.

Her har vi samlet et udvalg af forskellige udbydere af vejrudsigter. Så har du mulighed for at vælge den udbyder, som du stoler mest på.

Klik her for at se mere.

Vandstand flere steder i åen

Vandstanden i Storåsystemet svinger naturligvis i takt med nedbørsmængder og snesmeltning. I det daglige lægger vi måske ikke så meget mærke til det.

Vi har derfor samlet nogle måledata fra forskellige steder i Storåsystemet.

Disse måledata kan du se ved at klikke her

Vandtemperatur i Storå

Når du planlægger din fisketur, kan det være en god ide at kende vandtemperaturen i åen. Temperaturen har stor betydning for fiskens overlevelse efter genudsætning. Hvis temperaturen er for høj kan det være en god ide at vente med at fiske til temperaturen igen er faldet.

Du kan finde temperaturen ved at klikke her

Kommende begivenheder

SVS Repræsentantskabsmøde
Man 26 feb 19:30 -
Bestyrelsen

Generalforsamling
Tir 27 feb 19:30 -
Bestyrelsen

Klubaften for juniorer
Ons 28 feb 19:00 -Ons 28 feb 21:30
Junior afd.

Køb, salg og byttedag
Tir 6 mar 19:00 -Tir 6 mar 21:30
Aktiviteter

Klubaften
Tir 13 mar 19:00 -Tir 13 mar 21:30
Senior

Kend din å!
Lør 14 apr 08:00 -
Aktiviteter

Udskriv dit medlemskort her:

Seneste laks & havørreder

Her kan du se de seneste fangster af:
laks og havørreder
i hele Storåen

Læs det nye medlemsblad her:

2017 november

Storå - Åens historie og lystfiskernes fortællinger

Fik du sikret dig et eksemplar af denne fine bog?
 
forside 1
 

 Du kan læse mere om bogen her:

http://www.forlagetstoraa.

simplesite.com/

Og der kan du også se, hvordan du kan købe bogen.