Fiskepleje.dk

 1. Ørredsucces ved Vilholt


  Efter Naturstyrelsen fjernede Vilholt dæmningen: Over 10.000 vilde ørreder i Gudenåen.
 2. Udsætning af signalkrebs i naturen kan medføre alvorlig straf


  Det er nu sæson for fangst af krebs. Fanger man signalkrebs, skal man være opmærksom på, at man ikke må udsætte dem et nyt sted. Fangsten skal aflives eller genudsættes på fangststedet. Det er i dag ulovligt og strafbart at gøre andet. Straffen for at overtræde bekendtgørelsen kan være bøde eller, i særlige tilfælde, fængsel i op til 1 år.
 3. Pukkellaks – status på forekomst af pukkellaks i danske vandløb og kystnære områder


  Den aktuelle mængde af pukkellaks i danske vandløb er uden fortilfælde. De seneste to måneder har vist, at pukkellaks er vandret ind i ni danske vandløb, og desuden er pukkellaks fanget i Kattegat og Storebælt.
 4. Hvordan har fiskebestandene det i nogle af Danmarks største vandsystemer?


  I DTU Aquas nye "Planer for fiskepleje" kan du læse om vandløbenes tilstand, ørredbestanden og forekomsten af andre fiskearter i fem vandsystemer, som blev undersøgt i 2016.
 5. De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande


  Mærkningsprojektet forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær
 6. Blåfinnet tun mærkes for første gang nogensinde i Danmark


  Den blåfinnede tun er tilbage i dansk farvand. DTU Aqua og WWF vil finde ud af, hvorfor den ikoniske kæmpefisk er kommet tilbage, og hvor den kommer fra. En unik mærkningsoperation går i gang i dag, fredag den 9. september 2017, i farvandet ud for Skagen. 
 7. Krebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs


  Flodkrebsen bliver fanget til spisning og det er en stor nydelse for mange. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.      
 8. Hør mere om fiskeundersøgelsen ved Nissum Fjord


  I år er temaet for den årlige Nissum Fjord Dag ”Fugl og Fisk fjorden rundt”. På dagen holder DTU Aqua ved seniorrådgiver Søren Berg et foredrag om Den Videnskabelige Fiskeundersøgelse.
 9. Hvor vandrer ørrederne hen, når de er i havet?


  Der bliver fanget mange havørreder langs de danske kyster - men ørrederne kan også begive sig ud på længere ture som eksempelvis langs den norske kyst.
 10. Kursus i vandløbsrestaurering - del 3 - Inspirationstur


  Fiskeplejen inviterer til inspirationstur - Besøg de restaurerede vandløb i Himmerland Kurset bliver afholdt den 7.-8. oktober 2017 og omfatter to busture syd for Limfjorden med en overnatning og forplejning. Der er plads til 28 personer, som er engageret i vandløbsrestaurering og har betalt fisketegn.
 11. Pukkellaks fanget i endnu et dansk vandløb


  Pukkellaks er fanget i endnu et dansk vandløb og dermed er der i 2017 nu fanget pukkellaks i seks ud af de otte store vestjyske vandløb.  
 12. Fritidsfiskeriet efter ål kortlægges til vands og fra luften


  DTU Aqua undersøger denne sommer fritidsfiskeriet efter ål i Storebælt. Det foregår med spørgeskemaer til lokale fritidsfiskere suppleret med optælling af fiskeredskaber fra fly og båd
 13. Lakselus - Hjælp med at overvåge udbredelsen af lakselus


  Lakselus er en parasit, som kan sætte sig på fisk i saltvand. Nu er det nemt at indrapportere observationer af lakselus, så man kan hjælpe forskerne med at få overblik over lakselusens udbredelse og mængde.
 14. Forskere ved DTU Aqua afslører havørredens adfærd i hav og fjorde


  Allerede nu er der havørreder, som har leveret værdifulde data om deres adfærd i havet og fjorden, se resultaterne på ørredbloggen.
 15. Ål bliver i tusindvis udsat i vandløb, søer og kystnære områder


  I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.