Fiskepleje.dk

 1. Torsk elsker kutlinger


  Den sortmundede kutling har efterhånden været i de danske farvande nogle år, og en del af rovfiskene har nu lært, at kutlingen er god føde.
 2. Møde om havørreder i Roskilde Fjord 18. november 2017


  Henimod slutningen af 2017 begynder DTU Aqua en undersøgelse af havørreder i Roskilde Fjord for at kortlægge fiskenes vandringer. DTU Aqua holder derfor offentligt informationsmøde i Frederikssund den 18. november 2017.
 3. Succesfuld tagging af 18 tun i Danmark og Sverige


  For første gang nogensinde er blåfinnede tun blevet tagget i Danmark og Sverige. Elektroniske sendere indsamler nu vigtig viden om den ikoniske kæmpefisk, som er tilbage i Skandinavien efter mere end 50 års fravær.
 4. Vandplejeforening fik ørrederne til at gyde i Tversted Å


  Siden 1968 har DTU Aqua undersøgt Tversted Å i Nordjylland flere gange uden at finde ørredyngel fra gydning. Men nu er der meget yngel to steder, efter at den nystartede forening ”Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening” har anlagt gydebanker og sandfang.
 5. Ørredsucces ved Vilholt


  Efter Naturstyrelsen fjernede Vilholt dæmningen: Over 10.000 vilde ørreder i Gudenåen.
 6. Udsætning af signalkrebs i naturen kan medføre alvorlig straf


  Det er nu sæson for fangst af krebs. Fanger man signalkrebs, skal man være opmærksom på, at man ikke må udsætte dem et nyt sted. Fangsten skal aflives eller genudsættes på fangststedet. Det er i dag ulovligt og strafbart at gøre andet. Straffen for at overtræde bekendtgørelsen kan være bøde eller, i særlige tilfælde, fængsel i op til 1 år.
 7. Pukkellaks – status på forekomst af pukkellaks i danske vandløb og kystnære områder


  Den aktuelle mængde af pukkellaks i danske vandløb er uden fortilfælde. De seneste to måneder har vist, at pukkellaks er vandret ind i ni danske vandløb, og desuden er pukkellaks fanget i Storebælt.
 8. Hvordan har fiskebestandene det i nogle af Danmarks største vandsystemer?


  I DTU Aquas nye "Planer for fiskepleje" kan du læse om vandløbenes tilstand, ørredbestanden og forekomsten af andre fiskearter i fem vandsystemer, som blev undersøgt i 2016.
 9. De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande


  Mærkningsprojektet forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær
 10. Blåfinnet tun mærkes for første gang nogensinde i Danmark


  Den blåfinnede tun er tilbage i dansk farvand. DTU Aqua og WWF vil finde ud af, hvorfor den ikoniske kæmpefisk er kommet tilbage, og hvor den kommer fra. En unik mærkningsoperation går i gang i dag, fredag den 9. september 2017, i farvandet ud for Skagen. 
 11. Krebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs


  Flodkrebsen bliver fanget til spisning og det er en stor nydelse for mange. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.      
 12. Hør mere om fiskeundersøgelsen ved Nissum Fjord


  I år er temaet for den årlige Nissum Fjord Dag ”Fugl og Fisk fjorden rundt”. På dagen holder DTU Aqua ved seniorrådgiver Søren Berg et foredrag om Den Videnskabelige Fiskeundersøgelse.
 13. Hvor vandrer ørrederne hen, når de er i havet?


  Der bliver fanget mange havørreder langs de danske kyster - men ørrederne kan også begive sig ud på længere ture som eksempelvis langs den norske kyst.
 14. Kursus i vandløbsrestaurering - del 3 - Inspirationstur


  Fiskeplejen inviterer til inspirationstur - Besøg de restaurerede vandløb i Himmerland Kurset bliver afholdt den 7.-8. oktober 2017 og omfatter to busture syd for Limfjorden med en overnatning og forplejning. Der er plads til 28 personer, som er engageret i vandløbsrestaurering og har betalt fisketegn.
 15. Pukkellaks fanget i endnu et dansk vandløb


  Pukkellaks er fanget i endnu et dansk vandløb og dermed er der i 2017 nu fanget pukkellaks i seks ud af de otte store vestjyske vandløb.