Fiskepleje.dk

 1. Lakselus - Hjælp med at overvåge udbredelsen af lakselus


  Lakselus er en parasit, som kan sætte sig på fisk i saltvand. Nu er det nemt at indrapportere observationer af lakselus, så man kan hjælpe forskerne med at få overblik over lakselusens udbredelse og mængde.
 2. Forskere ved DTU Aqua afslører havørredens adfærd i hav og fjorde


  Allerede nu er der havørreder, som har leveret værdifulde data om deres adfærd i havet og fjorden, se resultaterne på ørredbloggen.
 3. Ål bliver i tusindvis udsat i vandløb, søer og kystnære områder


  I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.
 4. Workshop om spøgelsesnet og marint affald


  Den 16. august 2017 er der nordisk workshop i København om tabte fiskeredskaber, de såkaldte spøgelsesnet. Workshoppen belyser problemets omfang og ser på muligheder for at gøre noget ved det 
 5. Bliv Vandmiljøagent via Fangstjournalen.dk


  DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter.
 6. Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande


  Sportsfiskere og forskere skal i samarbejde fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge, hvor den opholder sig i danske farvande
 7. Spiser ålene den invasive sortmundede kutling?


  I Karrebæk og Dybsø Fjorde vokser ålene usædvanligt hurtigt. Forskere vil nu undersøge, om det skyldes, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området
 8. Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb


  Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge og sammenligne smoltvandringen i et stort område af laksens udbredelsesområde fra de sydligste bestande i Spanien over Danmark til Storbritannien.
 9. Mød DTU Aqua ved Forskningens Døgn


  Få mere at vide om plast i havets fødekæder og konflikten mellem sæler og fiskere, når DTU Aqua deltager i Åben Campus på DTU 25. april 2017 i forbindelse med Forskningens Døgn 
 10. Bliv klogere på havørreden i Isefjorden


  Årligt bliver der udsat tusindevis af ørredsmolt i tilløbene til Isefjorden. Kom og hør om hvor og hvordan disse ørreder bliver fanget under fiskeriet efter havørreder.  
 11. Optælling af lystfiskeri langs kysten


  Forskere fra DTU Aqua undersøger i foråret det fynske kystfiskeri via interviews, flytællinger og app’en Fangstjournalen. Målet er at blive klogere på, hvordan man mest præcist opgør fangster og fiskeaktivitet hos danske lystfiskere generelt, samt at få specifik viden om kystfiskeriet på Fyn
 12. Pighvarrers vandring i Roskilde Fjord


  DTU Aqua har mærket fisk med transmittere, så forskerne kan kortlægge fiskenes bevægelser
 13. Undersøgelse af lystfiskeri i Øresund er godt i gang


  DTU Aqua indsamler i hele 2017 information om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.
 14. Stallingen bør fredes endnu tre år


  DTU Aqua anbefaler, at fredningen af den forholdsvis sjældne fisk stallingen, som her i landet kun findes i Jylland, bliver forlænget i yderligere tre år frem til 2020.
 15. Laksekvoter for fiskesæsonen 2017


  Laksen er fredet i Danmark, men det er tilladt at hjemtage et mindre antal, som hvert år fastsættes på baggrund af en vurdering af bestandene. Laksekvoterne for fiskesæsonen 2017 er nu fastlagt. Det antal laks, lystfiskere må hjemtage fra 8 danske laksevandløb, er nu meldt ud til de mange lystfiskerforeninger, hvor laksefiskeri er reguleret.