DTU Aqua

 1. Ph.d.-forsvar om kunstig reproduktion af ål


  Ph.d.-studerende Filipa da Silva, DTU Aqua har undersøgt, hvordan kvaliteten af åleæg kan forbedres med henblik på kunstig modning og formering af ål. Den 25. september 2017 forsvarer hun sin afhandling
 2. Ørredsucces ved Vilholt i Gudenåen


  Når man fjerner en dæmning og genskaber de naturlige forhold i en å, kan det få meget positiv betydning for fiskebestanden, viser en succeshistorie fra Midtjylland
 3. De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande


  Mærkningsprojektet forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær
 4. Blåfinnet tun mærkes for første gang nogensinde i Danmark


  Den blåfinnede tun er tilbage i dansk farvand. DTU Aqua og WWF vil finde ud af, hvorfor den ikoniske kæmpefisk er kommet tilbage, og hvor den kommer fra. En unik mærkningsoperation går i gang i dag, fredag den 9. september 2017, i farvandet ud for Skagen. 
 5. Fiskerifysiker koger sin teori ned til fem ord


  Professor Ken Haste Andersen forsvarer i september 2017 sin doktorafhandling, hvor han på baggrund af ti års forskning har udviklet nye modeller til forvaltning af fiskeri.
 6. Stort østersklækkeri skal give lokal fødevareproduktion et boost


  Dansk Skaldyrcenter på Mors har udsigt til at få 30 millioner kroner til højteknologiske faciliteter til forskning og udvikling inden for skaldyrsproduktion
 7. Fritidsfiskeriet efter ål kortlægges til vands og fra luften


  DTU Aqua undersøger denne sommer fritidsfiskeriet efter ål i Storebælt. Det foregår med spørgeskemaer til lokale fritidsfiskere suppleret med optælling af fiskeredskaber fra fly og båd
 8. Ph.d.-forsvar om sild og brislings indflydelse på torskebestanden


  Ph.d.-studerende Viola Neumann, DTU Aqua har undersøgt, hvad det betyder for torskebestanden i Østersøen, at sild og brisling spiser torskeæg. Den 24. juli 2017 forsvarer hun sin afhandling
 9. Workshop om spøgelsesnet og marint affald


  Den 16. august 2017 er der nordisk workshop i København om tabte fiskeredskaber, de såkaldte spøgelsesnet. Workshoppen belyser problemets omfang og ser på muligheder for at gøre noget ved det 
 10. Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark


  Den blåfinnede tuns færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har brug for hjælp fra offentligheden
 11. Dansk Skaldyrcenter har oplevelser for hele familien i sommerferien


  Vild fart, skumsprøjt og bølgehop eller en lidt fredelige tur langs strandkanten med en biolog som guide. Det er nogle af de aktiviteter, som Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua udbyder i sommerferien
 12. Ph.d.-forsvar om vandloppers adfærd


  Nogle vandloppearter er aktive i deres adfærd, mens andre forholder sig mere afventende. De to typer adfærd har betydning for vandloppernes succes med at finde føde, møde en mage og undgå selv at blive ædt. En ny ph.d.-afhandling ser på fordele og ulemper ved de to strategier. 
 13. Ph.d.-forsvar om garnfiskeriets påvirkning af økosystemet


  Ph.d.-studerende Esther Savina forsvarer sin ph.d.-afhandling om bundsatte garns påvirkning af økosystemet den 8. juni 2017 i Hirtshals
 14. Kan droner overvåge muslingebestande?


  DTU Aqua og DTU Space undersøger, om droner kan indsamle information om udbredelsen af muslingebanker og dermed spare forskerne for tidskrævende feltarbejde til fods 
 15. Naturmødet: DTU Aqua satte fokus på forskning i bæredygtigt fiskeri


  DTU Aqua deltog på Naturmødet 2017 med en stand med forskere, selektive fiskeredskaber, sælsikre torsketejner og dynamiske havkort samt et foredrag om det rekreative fiskeris betydning for fiskebestandenes tilstand