DTU Aqua

 1. Ph.d.-forsvar om sild og brislings indflydelse på torskebestanden


  Ph.d.-studerende Viola Neumann, DTU Aqua har undersøgt, hvad det betyder for torskebestanden i Østersøen, at sild og brisling spiser torskeæg. Den 24. juli 2017 forsvarer hun sin afhandling
 2. Workshop om spøgelsesnet og marint affald


  Den 16. august 2017 er der nordisk workshop i København om tabte fiskeredskaber, de såkaldte spøgelsesnet. Workshoppen belyser problemets omfang og ser på muligheder for at gøre noget ved det 
 3. Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark


  Den blåfinnede tuns færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har brug for hjælp fra offentligheden
 4. Dansk Skaldyrcenter har oplevelser for hele familien i sommerferien


  Vild fart, skumsprøjt og bølgehop eller en lidt fredelige tur langs strandkanten med en biolog som guide. Det er nogle af de aktiviteter, som Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua udbyder i sommerferien
 5. Ph.d.-forsvar om vandloppers adfærd


  Nogle vandloppearter er aktive i deres adfærd, mens andre forholder sig mere afventende. De to typer adfærd har betydning for vandloppernes succes med at finde føde, møde en mage og undgå selv at blive ædt. En ny ph.d.-afhandling ser på fordele og ulemper ved de to strategier. 
 6. Ph.d.-forsvar om garnfiskeriets påvirkning af økosystemet


  Ph.d.-studerende Esther Savina forsvarer sin ph.d.-afhandling om bundsatte garns påvirkning af økosystemet den 8. juni 2017 i Hirtshals
 7. Kan droner overvåge muslingebestande?


  DTU Aqua og DTU Space undersøger, om droner kan indsamle information om udbredelsen af muslingebanker og dermed spare forskerne for tidskrævende feltarbejde til fods 
 8. Naturmødet: DTU Aqua satte fokus på forskning i bæredygtigt fiskeri


  DTU Aqua deltog på Naturmødet 2017 med en stand med forskere, selektive fiskeredskaber, sælsikre torsketejner og dynamiske havkort samt et foredrag om det rekreative fiskeris betydning for fiskebestandenes tilstand
 9. Ny oversigt over ph.d.-projekter på DTU Aqua


  Publikationen "PhD projects at DTU Aqua" præsenterer DTU Aquas ph.d.-studerende og deres projekter
 10. Mød DTU Aqua på Naturmødet i Hirtshals 18.-20. maj 2017


  Påvirker lystfiskeri antallet af fisk i havet? Kan fiskerne beskytte deres fangst mod sæler? Hvordan kan ny teknologi mindske udsmidet af fisk? Det er nogle af de emner, DTU Aqua tager op på Naturmødet 2017
 11. Ph.d.-forsvar om at forstå marine økosystemer gennem trækbaserede modeller


  5. maj 2017 forsvarer Laurène Pécuchet forsvarer sin ph.d.-afhandling "A trait-based approach to understanding marine communities’ composition, assembly and diversity"
 12. Mød DTU Aqua ved Forskningens Døgn


  Få mere at vide om plast i havets fødekæder og konflikten mellem sæler og fiskere, når DTU Aqua deltager i Åben Campus på DTU 25. april 2017 i forbindelse med Forskningens Døgn 
 13. Første arbejdsdag i DTU’s største nybyggeri


  Nu tager medarbejdere fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet DTU’s hidtil største nybyggeri i brug.
 14. Optælling af lystfiskeri langs kysten


  Forskere fra DTU Aqua undersøger i foråret det fynske kystfiskeri via interviews, flytællinger og app’en Fangstjournalen. Målet er at blive klogere på, hvordan man mest præcist opgør fangster og fiskeaktivitet hos danske lystfiskere generelt, samt at få specifik viden om kystfiskeriet på Fyn
 15. DTU Aqua flytter fra Charlottenlund til Lyngby


  Henover påsken flytter DTU Aqua fra Charlottenlund Slot til DTU’s campus i Lyngby