DTU Aqua

 1. Ph.d.-forsvar om miljøforholds betydning for data om fiskebestande


  Ph.d.-studerende Paulus Inekela Kainge har undersøgt, hvad variationer i fx ilt, temperatur og vind betyder for de data, der indsamles om kulmulebestandene i Namibia. Den 21. november forsvarer han sin afhandling.
 2. Åbent hus: Kom, se og hør om life science og bioengineering på DTU


  Kom til åbent hus den 29. november 2017, hvor samarbejdspartnere inviteres indenfor for at se nogle af de nye og topmoderne faciliteter i DTU’s hidtil største bygningskompleks og høre om aktiviteterne i bygningerne indenfor akvatiske ressourcer, fødevarer og sundhed samt veterinærområdet. 
 3. H.K.H. Kronprinsen indvier nyt bygningskompleks

  Photo: Bax Lindhardt
  DTU’s nye bygningskompleks, der  samler en stor del af universitetets forskningsmiljø inden for life science og bioengineering, blev fejret med Per Vers-rap, lysshow, musikalske indslag og taler på Lyngby Campus den 1. november.
 4. Forekomsten af mikroplast i Østersøen er ikke steget i 30 år


  Koncentrationen af mikroplast i vand og fisk fra Østersøen har været konstant de sidste 30 år, selvom produktionen af plast er steget kraftigt i samme periode. Det er den overraskende konklusion af et nyt studie, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science of the Total Environment.
 5. Mexicanere lærer om alternative fiskeredskaber hos DTU


  DTU Aqua forsker i fiskeredskaber, der ikke fanger marsvin som bifangst. En gruppe mexicanere har været på besøg for at hente inspiration til deres arbejde med at redde den lille Vaquita-hval, som er verdens mest truede hval.
 6. H.K.H. Kronprinsen indvier DTU’s nye ’kronjuvel’

  Foto: Hampus Berndtson
  Med et nyt bygningskompleks på Lyngby Campus etablerer DTU et centrum for ingeniørvidenskabelig forskning, uddannelse, innovation og rådgivning baseret på life science.
 7. Ph.d.-forsvar om goplers rolle i økosystemet


  Ph.d.-studerende Nicolas Azaña Schnedler-Meyer, DTU Aqua har ved hjælp af matematiske modeller undersøgt goplers rolle i økosystemet. Den 27. oktober 2017 forsvarer han sin afhandling.
 8. Succesfuld tagging af 18 tun i Danmark og Sverige


  For første gang nogensinde er blåfinnede tun blevet tagget i Danmark og Sverige. Elektroniske sendere indsamler nu vigtig viden om den ikoniske kæmpefisk, som er tilbage i Skandinavien efter mere end 50 års fravær.
 9. 225 forskere og erhvervsfolk fra 24 lande mødes for at udveksle viden om miljøvenligt fiskeopdræt


  For fjerde gang organiserer DTU Aqua en international NordicRAS-workshop om recirkuleringsteknologi i akvakultur – denne gang i Aalborg den 12.-13. oktober 2017
 10. Østers-event på Dansk Skaldyrcenter


  16. oktober 2017 inviterer Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors til en dag med fokus på stillehavsøsters og Limfjorden.
 11. Mød DTU Aqua på Danfish-messen


  På årets fiskerimesse i Aalborg fortæller forskere fra DTU Aqua om igangværende projekter, der bidrager til at udvikle fiskerierhvervet og fremme bæredygtigt fiskeri
 12. Centre for Ocean Life fortsætter til 2022


  Centre for Ocean Life ved DTU Aqua har fået 15 millioner fra VILLUM FONDEN til at fortsætte sit arbejde i fem år mere
 13. Ph.d.-forsvar om kunstig reproduktion af ål


  Ph.d.-studerende Filipa da Silva, DTU Aqua har undersøgt, hvordan kvaliteten af åleæg kan forbedres med henblik på kunstig modning og formering af ål. Den 25. september 2017 forsvarer hun sin afhandling
 14. Ørredsucces ved Vilholt i Gudenåen


  Når man fjerner en dæmning og genskaber de naturlige forhold i en å, kan det få meget positiv betydning for fiskebestanden, viser en succeshistorie fra Midtjylland
 15. De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande


  Mærkningsprojektet forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær